Dla operatorów sieci dystrybucji

Przejście na czystą energię zmienia charakter europejskich systemów energetycznych. Rosnąca elektryfikacja w sektorach ciepłownictwa i transportu, bardziej aktywni konsumenci oraz potrzeba zastosowania większego udziału energii wiatrowej i słonecznej wpływają na zasadnicze projektowanie i funkcjonowanie sieci dystrybucyjnych. Te i inne zmiany tworzą szeroki zakres wyzwań i możliwości dla operatorów sieci dystrybucyjnych.

Od ponad 5 lat AdvanGrid tworzy innowacyjne i solidne rozwiązania dla DNO (operatorów sieci dystrybucyjnych) energii elektrycznej. Opracowane przez nas rozwiązania zmieniają postrzeganie branży w zakresie monitorowania energii. Nasze urządzenia monitorujące zapewniają wysoką precyzję pomiarów bez poświęcania łatwości instalacji i użytkowania.

Obecnie oferujemy naszym partnerom w krajach bałtyckich, Szwajcarii i innych częściach świata następujące rozwiązania w zakresie niskiego i średniego napięcia:
  • Monitorowanie podstacji dystrybucyjnych
  • Monitorowanie przyłączeń do sieci energii nowej generacji
  • Wykrywanie zwarć w sieci dystrybucyjnej
Jeśli są Państwo zainteresowani bliższym poznaniem tych produktów lub szukają partnera o kompetencjach niezbędnych do opracowania nowego rozwiązania, prosimy o kontakt!
The transition to clean energy is changing the nature of Europe’s power systems. Increasing electrification in the heat and transport sectors, more active consumers and the need to accommodate greater shares of wind and solar are impacting the fundamental design and operation of distribution networks. These and other changes create a wide range of challenges and opportunities for distribution network operators.

For more than 5 years, AdvanGrid has been developing innovative and robust solutions for  Electricity DNO’s (distribution network operators). The solutions we have developed are changing the industry's perception of energy monitoring. Our monitoring equipment provides high-precision measurements without sacrificing ease of installation and use.

We currently offer following low and medium-voltage solutions to our partners in the Baltic States, Switzerland and other parts of the world:
  • Monitoring of distribution substations
  • Monitoring of new energy generation connections to network
  • Short circuit detection in the distribution network
If you are interested in learning more about these products, or are looking for a partner with the necessary competencies to develop a new solution, do not hesitate to contact us!”
All Right Reserved.
© Copyright 2021
All Right Reserved.
© Copyright 2021