Iegūstiet pilnīgu kontroli pār elektrotīklu un pārliecinieties, ka jūs nepārmaksājat.

Uzzināt vairāk

Gridlink iekārta un tiešsaistes sistēma
GridMate
Elektropatēriņa uzskaite katrā posmā
Elektroenerģijas izmaksu daļas noteikšana produktu pašizmaksā
Ražošanas iekārtu noslodzes monitorings
Brīdinājumi par ražošanas iekārtu darbību
Ražošanas uzņēmuma energomonitorings
Elektrības parametru un patēriņa analīze
Detalizēta uzskaite pa patērētājiem
Brīdinājumu sistēma par ārkārtas patēriņu
Neefektīvu tēriņu vizualizācija
Sprieguma kvalitātes monitorings
Biroju ēkas energomonitorings

Izmēģini pats

 

 

 

 

Vai tu nepārmaksā par savu elektropatēriņu?

  Noskaidro un ietaupi!

 

Izmēģini pats

SIA “Advangrid” īsteno pētniecības projektu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros. 
Pētniecības projekta nosaukums: Elektrotīkla un elektropatērētāju mēriekārtu un vadības risinājuma izpēte un izstrāde. 
Lasīt vairāk

SIA “Advangrid” 2016.gada 28.septembrī ir noslēgusi līgumu Nr.SKV-L-2016/809 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.